УСЛУГИ

Ние ви предлагаме:

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Организация на счетоводството спрямо естеството на работа на клиента
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Класиране на първичната счетоводна документация
 • Осчетоводяване на счетоводните документи спрямо изискванията на данъчното законодателство и НСФОМСП
 • Изготвяне на ДДС декларации
 • Изготвяне на справки и друга документация за нуждите на НАП, НОИ, БНБ,НСИ
 • Изготвяне на справки за мениджърски цели
 • Осигуряване
 • Годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на данъчното законодателство и НСФОМСП
 • Издаване на фактури, оферти и договори от името на клиента
 • Електронно банкиране
 • Куриерски услуги

ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Годишно счетоводно приключване

СЧЕТОВОДСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 • Изготвяне и подаване на данъчни декларации на физически лица

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

 • Подготовка на документи и водене на преговори с ТБ за отпускане на кредити

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Регистрация на ООД и ЕООД
 • Издаване на оферти и договори от името на клиента
 • Електронно банкиране
 • Куриерски услуги

КАЧЕСТВО И КОРЕКТНОСТ

 • Оптимални цени за вашия бизнес